Solapas principales

Proceso selectivo dun/dunha técnico/a de secretaría

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai públicos dous decretos sobre o cese e nomeamento do posto de técnico de secretaria e sobre a creación dunha bolsa de agarda de técnico de secretaria. Ditos decretos corresponden ao proceso selectivo para a selección e nomeamento, como funcionario/a interino/a ata cobertura de vacante, dun/dunha técnico/a de secretaría pertencente á escala de administración, subescala técnica, clase superior, subgrupo A1, do Concello de Ames.

Fecha publicación: 
Martes, 15 febrero, 2022
Periodo Inscrición: 
Lunes, 14 febrero, 2022
Información adicional: 

 

Fases del proceso: 
10/11/2022
Anuncio sobre a creación dunha bolsa de agarda de técnico de secretaria
Documento adjunto fase: 
10/11/2022
Anuncio do decreto de cese e nomeamento do posto de técnico de secretaria
Documento adjunto fase: 
09/11/2022
Resolución de alegacións e proposta de nomeamento no proceso selectivo dun técnico de secretaría
05/10/2022
Resultado do segundo suposto práctico do segundo exercicio do proceso selectivo dun/dunha técnico/a de secretaría
21/09/2022
Anuncio sobre a data de realización do segundo suposto práctico do segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo dun/dunha técnico/a de secretaría
09/09/2022
Nomeamento dun novo tribunal no proceso selectivo dun/dunha técnico/a de secretaría
15/02/2022
Segundo suposto do segundo exercicio do proceso selectivo para a selección dun/dunha técnico/a de secretaria