Solapas principales

Proceso selectivo para a cobertura por promoción interna dunha praza de oficial xardineiro

O Departamento de Persoal fai público o proceso selectivo para a cobertura por promoción interna dunha praza de oficial xardineiro do Concello de Ames mediante o procedemento de concurso oposición.

Fecha publicación: 
Lunes, 15 noviembre, 2021
Periodo Inscrición: 
Lunes, 15 noviembre, 2021
Fases del proceso: 
25/01/2022
Anuncio de contratación como persoal laboral fixo dun oficial xardineiro
11/01/2022
Proposta de nomeamento e contratación para unha praza de oficial xardineiro
20/12/2021
Resultado do segundo exercicio (proba práctica) para unha praza de oficial xardineiro
13/12/2021
Convocatoria ao segundo exercicio (proba práctica) para unha praza de oficial xardineiro
30/11/2021
Resultado do primeiro exercicio (proba tipo test) para unha praza de oficial xardineiro
16/11/2021
Resultado da fase de concurso dunha praza de oficial xardineiro
16/11/2021
Lista definitiva de admitidos no proceso selectivo dunha praza de oficial xardineiro
16/11/2021
Lista provisional de admitidos no proceso selectivo dunha praza de oficial xardineiro
16/11/2021
Modificación das bases do proceso selectivo para a cobertura por promoción interna dunha praza de oficial xardineiro do Concello
15/11/2021
Bases do proceso selectivo para a cobertura por promoción interna dunha praza de oficial xardineiro do Concello de Ames