Solapas principales

>Exposición: Don Gaiferos polos camiños cara Compostela

De Martes, 23 Marzo, 2021 hasta Lunes, 29 Marzo, 2021
De 09.00 a 15.00 horas e de 16.00 a 22:00 horas.

Este martes, 23 de marzo, ás 12.00 horas, inaugurarase a exposición "Don Gaiferos polos camiños cara Compostela" na Casa da Cultura do Milladoiro. Trátase dunha actividade organizada pola compañía compostelá Os monicreques de Kukas. Estará aberta para todos os públicos nun horario de 9.00 a 15.00 horas e de 16.00 a 22:00 horas.

Don Gaiferos de Mormaltán é o protagonista do romance popularizado por Faustino Santalices, quen narra a viaxe deste peregrino francés ata a súa morte aos pés do apóstolo Santiago.

A exposición conta coa instalación de marionetas de fíos e decorados da versión da obra "Don Gaiferos" estreada en 1992, sinalando o decorado do Pórtico de la Gloria, e deseños orixinais das diferentes versións da obra e planas orixinais do cómic editado no ano 1993.