Solapas principales

Resultado do cuarto exercicio da fase de oposición do proceso selectivo de arquitecto/a funcionario/a de carreira

Lunes, 8 agosto, 2022
O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o resultado do cuarto exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto/a funcionario/a de carreira, contida na oferta de emprego público de 2018. Concédese un prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio dos resultados para que os interesados formulen as reclamacións/alegacións ao respecto dos resultados e cualificacións obtidos.