Solapas principales

Proceso selectivo dun arquitecto técnico/a, funcionario/a de carreira

Jueves, 11 mayo, 2023
O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria dun proceso selectivo para a cobertura dunha praza de funcionario/a de carreira, arquitecto/a técnico/a, que figura como vacante e ten sido obxecto de inclusión para quenda libre ao abeiro da taxa de reposición de efectivos na oferta de emprego público correspondente ao ano 2022. As bases de dito proceso saíron publicadas o xoves 11 de maio de 2023, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

O prazo de inscrición en dito proceso selectivo é de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no BOE. Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía aprobará a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as xunto coas causas de exclusión, que se fará pública no BOP, no taboleiro de anuncios e na web municipal.

> Premendo nesta ligazón pódese consultar o proceso selectivo ao completo.