Solapas principales

O Departamento de Persoal informa da convocatoria de provisión temporal mediante comisión de servizos voluntaria de tres postos de PSX

Viernes, 1 septiembre, 2023
O Departamento de Persoal informa da convocatoria para cubrir tres postos de PSX, do servizo de actividades complementarias a xornada completa, mediante comisión de servizos voluntaria.

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio na sede electrónica do Concello de Ames. A solicitude deberá presentarse a través da sede electrónica do Concello de Ames, mediante instancia dirixida ao servizo de recursos humanos.