Pestanas principais

Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública

Presencial
Online
Sede Electrónica
Martes, 1 xaneiro, 2019
Tramite activo: 
Aberto

PARA QUE (FINALIDADE):

O procedemento de "autorización para a ocupación da vía pública" ten como obxecto regular as ocupacións temporais das vías públicas con contedores ou cubas, protección de obras, estadas e provisións de materiais con ocasión da realización de calquera obra ou traballo.

QUEN PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:

Calquera persoa física e /ou xurídica que desexe solicitar unha licenza para a ocupación da vía pública.

COMO E ONDE FACER O PROCESO:

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

DOCUMENTACIÓN:

 •  Solicitude de autorización para a ocupación da vía pública.
 • Licenza de apertura (locais comerciais). En caso de locais comerciais, achegarase a correspondente licenza, acreditativa de exercer unha actividade comercial, ou de que se están a realizar obras que motiven a necesidade da ocupación da vía pública.
 • Licenza de obras (se procede). En caso de obra nova/obra maior, achegarase a correspondente licenza acreditativa de que se están a realizar obras que motiven a necesidade da ocupación da vía pública.
 •  Plano de situación, baseado na cartografía municipal, detallando a localización onde se ocupará a vía pública.
 •    Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza vixente.

NORMATIVA APLICABLE:

MÁIS INFORMACIÓN:

 • Nome: Solicitude de licenza para a ocupación da vía pública.
 • Unidade tramitadora: Urbanismo.
 • Inicio do procedemento: A instancia de parte.
 • Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.
 • Órgano de resolución: Alcaldía ou Xunta de Goberno Local.
 • Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.
 • Prazo de ejecución: 3 meses.
 • Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.
 • Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.