Concelleiros e concelleiras

Alcalde
PSdeG-PSOE
Primeiro Tenente de Alcalde
BNG
Segundo Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Terceira Tenente de Alcalde
CP
Cuarta Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Quinta Tenente de Alcalde
PSdeG-PSOE
Sexta Tenente de Alcalde
BNG
Concelleira
PSdeG-PSOE
Concelleira
PSdeG-PSOE
Concelleira
PP
Concelleira
BNG
Concelleira
CP
Concelleiro
PSdeG-PSOE
Concelleiro
PSdeG-PSOE
Concelleiro
PP
Concelleiro
AN
Concelleiro
Cs