Pestanas principais

Genma Otero Uhia

Genma Otero Uhia
Designacion: 
Terceira Tenente de Alcalde
Grupo municipal: 
Biografía: 

Formación:

 •  Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais (C.Empresariais, especialidade Finanzas) pola Universidade de Santiago de Compostela (U.S.C).
 • Funcionaria de carreira da Administración da Xunta de Galicia, Corpo Auxiliar Administrativo (Grupo C2)
 • Funcionaria de carreira da Administración da Xunta de Galicia, Corpo Administrativo (Grupo C1)

Cursos de formación nas áreas:

 • Curso de Aptitude Pedagóxica (CAP)
 • Cursos de Perfeccionamento, Medio e Superior de Linguaxe Administrativa Galega
 • Cursos de Perfeccionamento de Xefatura de Negociado e de Sección 
 • Cursos varios: Procedemento administrativo, Contratación Administrativa, Aplicacións e ferramentas informáticas, Xestión Orzamentaria, Prevención Riscos, Información e atención ao Cidadán, Estatuto Básico Empregado Público...

Experiencia profesional 

 • Centro Especial de Emprego –Departamento de Administración
 • Funcionaria de carreira da Xunta de Galicia. Departamentos e Postos
 • Consellería de Economía e Facenda

Destinos: Instituto Galego Estatística e Intervención Xeral CCAA-Intervención Delegada C. Medio Ambiente
Postos: Base e Xefa de negociado

 •  Consellería do Medio Rural:

Destinos: Secretaría Xeral, Subdirección Xeral de Contratación e Coordinación Orzamentaria, Subdirección Xeral Persoal e Coordinación Administrativa, Secretaría Xeral Técnica (Vicesecretaría Xeral)
Postos: Xefa de grupo, Xefa de Negociado e Xefa de Sección

Situación actual 
Funcionaria da Administración Autonómica declarada en situación de SERVIZOS ESPECIAIS pola Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galicia, con efectos desde o 15 de xullo de 2015, por ser nomeada en réxime de dedicación exclusiva Concelleira no Concello de Ames.

Funcións: 
Xestiona as áreas de elaboración e xestión orzamentaria, tributos, tesourería e contratación.
Retribucions: 

Dedicación exclusiva: 37.287,50 eurosbrutos anuais.

Declaracion Bens: