Pestanas principais

Genma Otero Uhia

Genma Otero Uhia
Designacion: 
Terceira Tenente de Alcalde
Grupo municipal: 
Biografía: 

Formación:

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais (especialidade de finanzas) pola Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Funcionaria de carreira da Administración da Xunta de Galicia, Corpo Auxiliar Administrativo (Grupo C2).

Funcionaria de carreira da Administración da Xunta de Galicia, Corpo Administrativo (Grupo C1).

Cursos de formación nas áreas:

Curso de Aptitude Pedagóxica (CAP).

Cursos de Perfeccionamento, Medio e Superior de Linguaxe Administrativa Galega.

Cursos de Perfeccionamento de Xefatura de Negociado e de Sección.

Cursos varios: Procedemento administrativo, Contratación Administrativa, Aplicacións e ferramentas informáticas, Xestión Orzamentaria, Prevención Riscos, Información e atención ao Cidadán, Estatuto Básico Empregado Público...

Experiencia profesional:

Centro Especial de Emprego – Departamento de Administración. Funcionaria de carreira da Xunta de Galicia. Departamentos e Postos.

Consellería de Economía e Facenda. Destinos: Instituto Galego Estatística e Intervención Xeral CCAA-Intervención Delegada Consellería de Medio Ambiente. Postos: Base e Xefa de negociado.

Consellería do Medio Rural. Destinos: Secretaría Xeral, Subdirección Xeral de Contratación e Coordinación Orzamentaria, Subdirección Xeral Persoal e Coordinación Administrativa, Secretaría Xeral Técnica (Vicesecretaría Xeral). Postos: Xefa de grupo, Xefa de Negociado e Xefa de Sección.

Situación actual:
Funcionaria da Administración Autonómica declarada en situación de SERVIZOS ESPECIAIS pola Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galicia, con efectos desde o 15 de xullo de 2015, por ser nomeada en réxime de dedicación exclusiva Concelleira no Concello de Ames.

Correo electrónico:

Funcións: 
Xestiona as áreas de elaboración e xestión orzamentaria, tributos, tesourería e contratación.
Retribucións: 

Dedicación exclusiva: 43.400,20 euros brutos anuais.

Declaración Bens: 
Ficheros adjuntos: 
Currículo profesional de Genma Otero Uhia
Declaración do IRPF do exercicio 2021
loading...