Pestanas principais

Indicadores económicos

  • Datos por habitante e ano: ingresos, presión fiscal, gasto, endebedamento, investimentos
  • Período medio de pagamento a provedores por anos
  • Estudos sobre custo, rendemento e calidade dos servizos públicos prestados
    • (Contidos en elaboración).