Pestanas principais

Indicadores económicos

  • Datos por habitante e ano: ingresos, presión fiscal, gasto, endebedamento, investimentos.
  • Período medio de pagamento a provedores por anos.
  • Estudos sobre custo, rendemento e calidade dos servizos públicos prestados.
    • (Contidos en elaboración)