Pestanas principais

Convocatoria de axuda para as ANPAS

Online
Sede Electrónica
martes, 9 Xuño, 2020 a mércores, 8 Xullo, 2020
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

  • Convocatoria de subvención para convocatoria de axudas para promución de actividades levadas a cabo polas ANPAS dos centros educativos do concello de ames no exercicio 2018.

PARA QUEN:

  • ANPAS dos centros educativos do Concello de Ames.

SOLICITANTES:

  • Presidente ou representante da ANPA.

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

  • De acordo co artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as persoas xurídicas están obrigadas a relacionarse coas administracións públicas a través de medios electrónicos.
  • As solicitudes, xunto co resto da documentación, presentarase no Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames, ou na Sede electrónica do Concello . Igualmente poderá presentarse no Rexistro electrónico do Punto de Acceso Xeral do Estado (REC), ao que poderá acceder desde o enlace dispoñible na sede electrónica do Concello de Ames.

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

  • As solicitudes para participar na convocatoria poderán presentarse no prazo dun mes a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no BOP. Debido a que o anuncio saíu publicado no BOP o luns 8 de xuño, as solicitudes pódense presentar dende o martes 9 de xuño ata o 8 de xullo de 2020.
  • As solicitudes deberán achegarse nos modelos normalizados que figuran como anexos ás bases.
  • Estes anexos poderán obterse nas dependencias do departamento de Educación e ao pé deste trámite.

NORMATIVA APLICABLE: