Pestanas principais

Xornadas / Obradoiros de Alfabetización dixital destinados a distintos sectores da poboación

  • Obxectivo principal e pequena descrición: Ofrecer xornadas/obradoiros de alfabetización dixital dirixidos especialmente a aqueles sectores e grupos que máis o demanden ( infancia, terceira idade, desempregados..)
  • Persoas destinatarias: Empadroadas no Concello de Ames. Na publicidade das actividades aparece especificada a idade ou grupo ao que vai dirixida cada actividade.
  • Lista de actividades e nome dos trámites correspondentes : Estas actividades realízanse trimestralmente e haberá que facer unha inscrición previa, porque a nº de prazas é limitado. Cada trimestre faise unha inscrición específica na que se recollen as actividades de eses meses.