Pestanas principais

Proxecto monte escolar

O monte escolar é unha ferramenta de educación ambiental que permite a colaboración  do alumnado na recuperación do patrimonio forestal do noso concello. Neste espazo construímos entre todos un exemplo de monte sostible.

  • Obxectivos:
    • Analizar os efectos dos incendios forestais no medio.
    • Analizar a influencia que ten o uso e estado do monte cos incendios forestais.
    • Diferenciar as principais especies forestais propias do monte.
    • Aplicar modelos sostibles na planificación forestal.
  • Persoas destinatarias. Centro escolares do concello de Ames