Pestanas principais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e por reservas da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase