Pestanas principais

Aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións culturais de propiedade municipal