Pestanas principais

Solicitude de locais municipais

Presencial
Online
Sede Electrónica
Tramite activo: 
Aberto

PARA QUE (FINALIDADE):

  • Poñer a disposición da veciñanza amesá diversos espazos públicos, con salas polivalentes a disposición das asociacións, agrupacións veciñais ou entidades que desexen utilizalos para o desenvolvemento das súas actividades.

QUEN PODE FACELO:                                                                                         

  • Calquera asociación inscrita no Rexistro de Asociacións do Concello en nome do seu representante, ou calquera outra persoa do Concello de Ames.

COMO SE FAI:                                                               

CANDO:

  • A presentación de solicitudes hai que facela cunha antelación mínima de 10 días naturais respecto ao inicio da actividade para a que se solicita o equipamento. As solicitudes presentadas cunha antelación menor da indicada poderán ser desestimadas e arquivadas automaticamente. A contestación farase nun prazo máximo de 10 días.

ONDE:

DOCUMENTACIÓN:                                                               

PREZO:

  • Suxeita a ordenanza reguladora de prezo público número 3, dependendo se o solicitante cobra entrada ou non e se son actividades extraculturais.

DEPARTAMENTO TÉCNICO RESPONSABLE:

CONCELLARÍA RESPONSABLE:

NORMATIVA APLICABLE: