Pestanas principais

Baixa / Modificación de datos no rexistro municipal de asociacións do Concello de Ames

Presencial
Online
Sede Electrónica
martes, 1 Xaneiro, 2019 a martes, 31 Decembro, 2019
Tramite activo: 
Pechado

PARA QUE (FINALIDADE):

  • Tramitar a baixa ou a modificación de datos dunha entidade inscrita no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Ames.

QUEN PODE FACELO:

  • Todas aquelas entidades de interese social sen ánimo de lucro, inscrita no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Ames, cuxo obxecto sexa: a defensa,  fomento ou mellora dos intereses xerais ou sectoriais (de ámbito municipal) que teñan a súa sede en Ames e exerzan a súa actividade no ámbito xeográfico do Concello, nos termos previstos na Lei orgánica 1/2002 de 2 de marzo, reguladora do dereito a asociación.                                                                                                                                 

COMO SE FAI:

  • Presentar o modelo de solicitude de baixa/modificación de datos do rexistro de asociacións.

CANDO:

  • En calquera momento.

ONDE:

DOCUMENTACIÓN:

  • Impreso de solicitude de baixa/modificación de datos do rexistro de asociacións.               

PREZO:

  • De balde

DEPARTAMENTO TÉCNICO RESPONSABLE:

CONCELLARÍA RESPONSABLE:

NORMATIVA APLICABLE                                                           

  • Regulamento do Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Ames.
  • Lei orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e no Decreto 276/1997, de 25 de setembro , no Rexistro Xeral de Asociacións e no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma.