Pestanas principais

Representación do personal

Organos de representación
  • O persoal do Concello de Ames está representado a través do Comité de Empresa, que engloba ao persoal laboral, e pola Xunta de Persoal, na que está representado o persoal funcionario. As eleccións sindicais celébranse cada catro anos. As últimas celebráronse en decembro de 2019. Os/as delegados/as sindicais participan en comisións de traballo con representantes do Goberno municipal para negociar os temas de persoal. Os acordos acadados en ditas comisións teñen que ser ratificados en Mesa Xeral de Negociación. Para poñerte en contacto cos/as delegados/as sindicais podes enviar un correo electrónico ao enderezo representacionsindical@concellodeames.gal.

Representación sindical