Ofertas de emprego público

04/01/2024

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día 29 de decembro de 2023, adoptou o acordo de aprobación da Oferta de Emprego Público complementaria (OEP) 2023 do Concello de Ames.

03/02/2023

A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria celebrada o día 31 de decembro de 2023, aprobou a Oferta de Emprego Público (OEP) 2023 do Concello de Ames.

26/05/2022

A Xunta de Goberno Local, na sesión do día 23 de maio de 2022, aprobou a oferta de emprego público extraordinaria de estabilización de 2022.

21/12/2018

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 21 de decembro de 2018 aprobou a oferta de emprego do Concello de Ames para o ano 2018.