Pestanas principais

Escola infantil municipal A Madalena do Milladoiro. Primeiro Ciclo de Educación Infantil ( 0-3 )

  • Obxectivo principal e pequena descrición
    • Estimular o desenvolvemento de todas as capacidades humanas (físicas,  afectivas, intelectuais e sociais)  do neno/a, nos seus primeiros anos de vida sen esquecer a parte asistencial establecida  para este tramo de idade.
  • Persoas destinatarias
    • Son susceptibles de seren admitidos todas as nenas e nenos que teñan entre tres meses e tres anos, sempre e cando cumpran os tres anos antes do 31 de decembro do ano no que se matriculan.