Pestanas principais

Campaña de reciclaxe do aceite doméstico

  • Obxectivo principal e pequena descrición:Concienciar a poboación da importancia da reciclaxe do aceite resultante do sector doméstico para o que se regala un embude de reciclaxe que se pode recoller no departamento de medio Ambiente.
  • Persoas destinatarias: Calquera veciño do concello de Ames