Pestanas principais

Atención psicolóxica

  • Atención psicolóxica ás mulleres vítimas de violencia de xénero,  ás fillas e fillos e ás persoas menores ou maiores dependentes delas, así como a mulleres pertencentes a outros colectivos en situación de vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social.
  • Trámites correspondentes:
    • Solicitude de cita previa