Pestanas principais

A Xunta de Goberno Local aprobou subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro por valor de 40.000 euros

Xoves, 13 de agosto de 2020

Oito entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro serán as beneficiarias das subvencións que para a promoción de actividades de Servizos Sociais Comunitarios e Inclusión Social do Concello de Ames vén de aprobar a Xunta de Goberno Local na súa sesión do 30 de xullo. As subvencións axudarán a promover accións e actividades de inserción social, dirixidas especialmente a persoas e colectivos con dificultades especiais.

Arcea Adames, a Asociación de Persoas Xordas de Santiago, Caritas Diocesana de Ortoño e Caritas Diocesana de Milladoiro, A Asociación de Migrantes de Galicia, Asociación Tierra de Homes e Asociación do Camiño Portugués en Ames-Teo son entidades as beneficiarias das subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que o Concello de Ames concede no ano 2020.

“Este ano aumentou o número de entidades que se presentaron e aumentou tamén considerablemente a cualidade dos proxectos”, comenta a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade. Luisa Feijóo amosa o seu contento ademais polo labor social que supoñen: “estamos moi contentas tamén porque a meirande parte das propostas complementan á perfección o labor dos Servizos Sociais do Concello”.
    
Nesta edición como novidade e a solicitude de varias entidades a convocatoria saiu a principios de ano para que puidesen saber con antelación as cantidades coas que podían contar e puidesen xustificar en varios prazos.

A Asociación Arcea Adames presentou un proxecto que traballar a autonomía persoal e a educación emocional con intervención en comunicación e linguaxe. Este proxecto propón actuacións destinadas a adquirir capacitación persoal, formación básica e de tipo laboral específica adaptada ás necesidades das persoas con discapacidade intelectual coas que traballa.

A Delegación de Caritas Diocesana Santiago Parroquial de Ortoño pediu esta subvención para un Proxecto de alugueiros e outro de necesidades básicas. Pola súa banda, Caritas Diocesana Santiago Parroquial de Milladoiro presentou ás subvencións 3 proxectos: Areté, Acollida e emerxencia social COVID19. As liñas de actuación de ámbalas dúas delegacións inclúen programas integrais de base comunitaria que desenvolven actuacións preventivas de intervención e seguimento en risco de exclusión social.

A Asociación “Fonte da Virxe” de familiares e amigos dos enfermos mentais presentou un proxecto de acompañamento integral no rural, cuxas actuacións incluirán programas de inserción social e irán dirixidas a colectivos con especiais dificultades.

O Proxecto Rosalía de Castro foi presentado a estas subvencións pola Asociación de Migrantes de Galicia (AMIGA) e empregarase tamén en programas de reinserción social.

A actuación que propón A Asociación de Persoas Sordas de Santiago resúmese no Proxeco de comunicación e interpretación de linguaxe de signos e inclúe liñas de inserción social dirixidos a colectivos con especiais dificultades.

A Asociación Tierra de Homes titulou o seu proxecto, dirixido tamén a axudar na reinserción a colectivos con especiais dificultades, “Viaxe cara a vida·.

Aos mesmo colectivos e coas mesmas finalidades, dirixese a A Asociación do camiño portugués en Ames-Teo que presentou dous proxectos: Proxecto “A túa pegada” e “Proxecto Belenús”.

O importe total das subvencións é de o gasto por importe de 39.998,64 euros. As entidades deberán proceder á xustificación antes do 31 de agosto de 2020 das actuacións realizadas no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2020.

Enlaces relacionados:

El Correo Gallego: "Ames subvenciona iniciativas sociales"

La Voz de Galicia: "Subvenciones municipales para ocho entidades de iniciativa social en Ames"

Oficinas municipais do Mildoiro