Pestanas principais

Habilítase un carril bici no sendeiro que discorre entre o CEIP Agro do Muíño e Bertamiráns

Sábado, 19 de marzo de 2022

O Concello de Ames dotou á senda peonil que une o CEIP Agro do Muíño co núcleo urbano de Bertamiráns dun carril bici, que se suma ás obras que tamén se realizaron en dita senda para dotala de alumeado público. En ambas actuacións investíronse 52.097,06 euros. Con estas actuacións preténdese impulsar e mellorar a mobilidade sostible, mellorar a conexión entre as zonas escolares e os centros urbanos, reducir a pegada de carbono e  as emisións de  GEI do concello, reducir o uso do vehículo particular e mellorar a xestión do tráfico rodado. Dita actuación está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020.

A localización dos colexios do concello de Ames na malla de camiños tradicionais de carácter rural que conforman o territorio e, por conseguinte, fóra dos núcleos principais do concello (O Milladoiro e Bertamiráns), preséntase como unha oportunidade para xerar novas vías de conectividade peonil e ciclable entre os núcleos menos densos do municipio que se achan en torno ao trazado dos camiños e os dous núcleos urbanos principais.

En concreto, a través do presente contrato procedeuse ao acondicionamento do carreiro que une o CEIP Agro do Muíño co centro de Bertamiráns, dotándoo dun carril para bicicletas que discorre de xeito paralelo á senda peonil xa existente entre o CEIP Agro do Muíño e mailo núcleo urbano de Bertamiráns. Esta actuación tivo un custe de 21.907,56 euros. Así, ao dar cobertura á necesidade de facilitar un modo alternativo ao vehículo de motor particular para acceder aos colexios do municipio, tamén se está solventando a necesidade de dotar de maior conectividade aos núcleos do municipio entre si.

Previamente, colocouse o sistema de alumeado público en dito carreiro. O acondicionamento da iluminación do sendeiro redunda na mellora da visibilidade, o que permite o acceso a pé e en bicicleta, así como facilita un modo alternativo ao vehículo a motor particular e, tamén, conséguese unha maior conectividade entre os núcleos do municipio. Este proxecto foi adxudicado á empresa Montaxes Eléctricos Fernández SL por un importe de 30.189,50 euros (IVE incluído).

Esta actuación está cofinanciada pola Unión Europea, a través do Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) cunha taxa de cofinanciamento do 80% dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020, enmarcado dentro da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Impulsa Ames, de conformidade coa Resolución do 21 de xullo de 2017, da Secretaria de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se resolve a concesión definitiva de axudas da segunda convocatoria para a selección de estratexias de desenvolvemento urbano sostible e integrado.

A través destas actuacións conséguese unha mellora da mobilidade sostible; mellora da conexión entre as zonas escolares e os centros urbanos; mellora da accesibilidade; redución da pegada de carbono e das emisións de GEI do concello; redución do uso do vehículo particular; contribución á igualdade de oportunidades; e mellora na xestión do tráfico rodado.

Estas actuacións están incluídas no Obxectivo Temático 4 de Cambio Climático, da EDUSI Impulsa Ames, orientado a «Fomentar a transición cara a unha economía baixa en carbono en todos os sectores» e enmárcase na liña de actuación LA4, “Programa de creación dunha rede de sendeiros escolares, deportivos e recreativos que favorezan a conectividade a pé e en bicicleta”.

Novas relacionadas

La Voz de Galicia: "Ames estrena carril bici entre Agro do Muíño y Bertamiráns"

El Correo Gallego: "Habilitan un carril bici no sendeiro entre o Agro do Muíño e Bertamiráns"

Imaxe do carril bici que discorre entre o CEIP Agro do Muíño e Bertamiráns

Multimedia

  • Imaxe do carril bici que discorre entre o CEIP Agro do Muíño e Bertamiráns
  • Imaxe do carril bici que discorre entre o CEIP Agro do Muíño e Bertamiráns
  • Imaxe do carril bici que discorre entre o CEIP Agro do Muíño e Bertamiráns
  • Imaxe do carril bici que discorre entre o CEIP Agro do Muíño e Bertamiráns
  • Imaxe do carril bici que discorre entre o CEIP Agro do Muíño e Bertamiráns