Pestanas principais

A fibra óptica esténdese polo rural de Ames

Sábado, 04 de xullo de 2020

Co obxectivo de poñer ao alcance da veciñanza os mellores servizos de telecomunicacións dos que na actualidade dispón o mercado, Telefónica de España S.A.U. renova a rede de fibra óptica no municipio de Ames. As zonas rurais do Concello mellorarán considerablemente con este plan a súa conexión dixital. Calcúlase que unha vez realizado todo o proxecto, entre o 80 e o 90 por cento da poboación de Ames contará con tecnoloxía de fibra, o que permitirá dar un gran paso na equiparación da oferta dixital entre as zonas urbanas e as zonas rurais do Concello.

O rural de Ames de Ames mellorará a súa conexión dixital co novo Plan de Despregamento dunha rede de acceso de nova xeración mediante fibra óptica. Trátase dunha renovación da rede actual, polo que o novo tendido de cables de fibra óptica discorrerá en paralelo coa rede actual de cobre, e non será necesario proceder a realizar novos cruces aéreos u obra civil para o tendido dos novos cables.

O Plan ten previsto actuacións en A Ponte Maceira, Barouta, Casiñeiro do Lobo, Seares de Arriba, Ventín, Framil, Raices, As Buceleiras, Eira Pedriña, Firmistáns, Quistiáns, Capeáns, A Igrexa, Cantalarena, O pedregal, A Tarroeira, Ameixenda, Cortegada, Folgueira, Montemaior, Sura, O Vilar, A Garea, Arufe, Gasamáns, Novais, O Pazo, Piñor, A Ponte Nova, Sandar, O Mercuto, Quintáns, Lens e Miso.

Vantaxes da tecnoloxía de fibra
A tecnoloxía de fibra, tamén denominada FTTH (Fiber To The Home), conta con múltiples vantaxes. Posúe unha grande velocidade na transmisión de datos que pode chegar a acadar 1 Gigabait por segundo e recibir varias canles de Televisión e 3D simultaneamente. É a tecnoloxía ideal para os xogos online de última xeración e para os servizos de vídeo conferencia de alta cualidade. A súa capacidade e cualidade de transmisión é excelente debido a que o sinal é inmune a interferencias externas.

Cómpre salientar ademais que esta tecnoloxía ofrece unha maior seguridade na transmisión de datos e a capacidade de conectar varios dispositivos á vez (ordenadores persoais, consolas, televisión, etc) sen perder a velocidade nin a cualidade nas videoconferencias, na transmisión HD ou nos elementos de domótica.

Estudos previos
Previo ao inicio do Plan de Despregamento, o persoal técnico de Telefónica España realizou un anteproxecto do deseño da rede de alimentación e unha asignación de zonas a cubrir por cada unha das árbores de alimentación que parten da Central cabeceira. Unha vez identificadas estas zonas, realízase o estudo técnico de identificación das fincas incluídas en cada zona.

Asemade, está previsto solicitar a correspondente Licencia Municipal no caso que se detectase algunha obstrución que fixera necesaria a reparación da canalización existente pola que discorre a devandita rede. Do mesmo xeito, contarase coa Policía Local en caso de ser necesaria a súa colaboración á hora de traballar nalgún punto da vía pública especialmente delicado pola afección ao tráfico.

Entre o 80 e o 90 por cen do municipio contará con fibra óptica
En breve, comezarase coa solicitude dos permisos particulares, así como cos Estudos Técnicos de campo que permitirán redactar os proxectos que recolle a Rede de Distribución de fibra óptica que dará servizo a cada un dos veciños do municipio.

A tenor de despregues anteriores realizados en esta Comunidade Autónoma, e dependendo da consecución dos permisos, no período indicado poñerase en cobertura FTTH entre o 80 e o 90 por cen da poboación amesá.

O alcalde de Ames, Jose Miñones, mantivo na pasada semana unha xuntanza por video conferencia cos responsables de Telefónica para coñecer o detalle do despregue e solicitar o seu inicio canto antes. O rexedor amesán declara que “o Concello de Ames é coñecedor da situación actual e da fenda dixital que isto supón e que quedou de manifesto recentemente coa situación da pandemia. De aí que nos últimos meses se estivese falando con Telefónica para levar a cabo o antes posible a implantación da fibra no rural amesá e dar continuidade deste xeito ao proxecto iniciado hai un par de anos”.

Novas relacionadas:

El Correo Gallego: "Ames contará con fibra óptica en case todas as parroquias"

La Voz de Galicia: "La fibra óptica se extenderá a las zonas rurales del concello de Ames para eliminar la brecha digital"

Compostela 24 Horas: "A fibra óptica esténdese polo rural de Ames"

Revista Ames Go: "A fibra óptica cubrirá ata un 90% do municipio"

Imaxe de Lens