Pestanas principais

>Pleno extraordinario para elección de novo alcalde

Xoves, 8 abril, 2021
Ás 20.30 horas

ORDE DO DÍA
Punto primeiro. Elección de alcalde/alcaldesa, previa determinación do sistema de
votación. Acto de acatamento á Constitución do alcalde/esa.
Punto Segundo. Intervencións do alcalde/esa e dos concelleiros/as.