Pestanas principais

>Comisión Informativa de Desenvolvemento Urbano

Venres, 22 maio, 2020

ORDE DO DÍA:

Punto Primeiro. Aprobación, se procede, de actas anteriores (sesión ordinaria de 24.04.2020)

Punto Segundo.- Segunda prórroga do contrato de xestión do servizo público Ciclo Integral da Auga do Concello de Ames.

Punto Terceiro.- Adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de Galicia.

Punto Cuarto.- Aprobación proxecto corrixido de reforma vestiarios campo de fútbol de Bertamiráns.