Pestanas principais

Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga

Martes, 20 agosto, 2019
O Concello de Ames informa da RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0534-070819-0002_gl.html

Para calquera aclaración, contacte coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.