Pestanas principais

Proceso selectivo para a contratación do persoal do obradoiro de emprego “ForestaAmes-Brión”

Luns, 4 xaneiro, 2021
O Concello de Ames, a través do departamento de Promoción Económica, informa de que na Xunta de Goberno Local do 20 de novembro de 2020 aprobáronse as bases para a selección e contratación do persoal para o obradoiro de emprego “ForestaAmes-Brión”. Para poder participar neste obradoiro de emprego hai que estar dado de alta como demandante de emprego. A selección dos 20 alumnos/as – traballadores/as faina directamente o Servizo Público de Emprego de Galicia.

O obradoiro de emprego “ForestaAmes-Brión” é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade e cofinanciado polo Ministerio de Trabajo y Economía Social, e promovido polo Concello de Ames conveniado co concello de Brión.

A especialidade a impartir é a de AGAR0208 REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVICOLAS (20 alumnos/as).

A distribución por concellos é a seguinte:
-Concello de Ames: 15 alumnos/as.
-Concello de Brión: 5 alumnos/as.

As actuacións a realizar son as seguintes:
-Tratamento das faixas secundarias na aldea de Trasouteiro.
-Tratamento das faixas secundarias na aldea de Aguiar.
-Repoboación na aldea de Covas.
-Actuacións en vías e camiños.

O obradoiro terá unha duración de 9 meses e formará a 20 alumnos/as traballadores/as.