Pestanas principais

Anuncios das segundas e terceiras actas dos Tribunais dos procesos selectivos de estabilización de emprego temporal da oferta de emprego público de 2022

Luns, 14 agosto, 2023
O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai públicas as segundas e terceiras actas dos Tribunais, onde se propón o nomeamento de varios candidatos/as que participan nos procesos selectivos para a selección de diversas prazas incluídas dento do proceso de estabilización de emprego temporal da oferta de emprego público de 2022. Ademais, resólvense as alegacións dos distintos candidatos.