Infomación Orzamentaria 2017

O Pleno do Concello de Ames, na sesión extraordinaria celebrada o 18/04/2017, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello durante o exercicio do ano 2017, que se publicou no Boletín Oficial da Provincia da Coruña con data do 23/3/2017.