Procesos selectivos rematados

21/09/2021

O Concello de Ames vén de poñer en marcha a terceira edición do obradoiro de emprego dual Renova Ames-Brión III. Este obradoiro terá unha duración de 9 meses e contará con 20 alumnos/as traballadores/as (15 de Ames e 5 de Brión) e 5 persoas que formarán o equipo que dirixirá dito obradoiro (1 director/a, 2 mestres/as de instalación solar fotovoltaica, 1 titor/a orientador/a e 1 auxiliar administrativo). Descarga as bases para a selección do alumnado traballador e persoal do obradoiro de emprego Renova Ames Brión III.

O alumnado dedicarase á instalación e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas en edificios municipais de Ames e Brión. O obradoiro Renova Ames-Brión III ten como obxecto a cualificación e inserción profesional de persoas desempregadas mediante a formación e a práctica profesional no certificado de profesionalidade Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas, ENAE 0108 de nivel 2.

16/06/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre o anuncio do nomeamento do Técnico de contratación e a bolsa de agarda do proceso de técnico de contratación para a selección e nomeamento dun/unha funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2 de Administración Xeral vinculado ao programa EDUSI Impulsa Ames do Concello de Ames. Consulta o resultado do examen de técnico de contratación e maila data do segundo exercicio.

04/06/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a publicación do resultado final do proceso selectivo para a selección e nomeamento dun/dunha responsable da Aula da Natureza do Concello de Ames.

22/04/2021

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, informa sobre a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a do Concello de Ames. Accedendo a esta convocatoria poderás consultar a proposta de nomeamento do axudante de servizos varios-auxiliar notificador e malia bolsa de traballo temporal.

03/07/2020

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai públicas as bases para a selección e contratación do persoal necesario para a “Brigada para a prevención de lumes forestais no concello de Ames”, que está subvencionada a través do programa APROL RURAL. Dita brigada estará composta por un capataz forestal e un peón forestal. Os/as candidatos/as seleccionados para esta brigada serán seleccionados/as directamente polo INEM.

23/01/2020

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai públicas dúas actas: unha sobre a resolución das alegacións presentadas á fase de concurso; e outra sobre a corrección dos exercicios da fase de oposición e mailo resultado final do proceso selectivo. Ambas actas pertencente ao proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionarios interinos por programa de dous técnicos/as medios de inserción laboral.

04/10/2019

O departamento de persoal informa sobre a resolución da Alcaldía pola que se anula a bolsa de traballo de administrativos/as, creada polo decreto 38/2019, a consecuencia da estimación dun recurso de alzada e se crea unha nova bolsa de traballo de administrativos/as.

13/05/2019

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio co resultado final do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun enxeñeiro técnico forestal e un capataz para a brigada de prevención de lumes forestais do Concello de Ames a través do programa de fomento do emprego do medio rural, APROL RURAL, da Consellería de Economía, Emprego e Industria correspondente ao expediente TR351G2019/000064-1-1.

20/03/2019

O Concello de Ames, a través do departamento de Persoal, fai público o anuncio coa resolución pola que se procede, vista a proposta do tribunal de selección, á contratación laboral fixa dun/dunha oficial para a sección de obras e servizos básicos, subgrupo C2.