Áreas de Goberno

As eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 2019 deron como resultado un goberno formado polos grupos municipais do Partido dos Socialistas de Galicia, Bloque Nacionalista Galego e Contigo Podemos, con 13 concelleiros/as.

A composición actual do Goberno municipal é a seguinte:

Decreto de nomeamento de concelleiros/as delegados/as.

  • Áreas: transparencia, xestión patimonial e inventario municipal de bens.

Páxinas