Pestanas principais

Escola Municipal de Música

  • Enderezo: Casa da Cultura do Milladoiro. Travesía do Porto s/n. 15895. O Milladoiro
  • Teléfono: 981 535 940
  • Responsable técnico:  Almudena Caamaño Rodríguez, animadora sociocultural
  • Responsable Municipal:  Concellaría de Cultura
  • Enderezo (onde se imparten as clases da Escola Municipal de Música de Ames)
   • Edificio Multiusos de Aldeanova Rúa Costaneira 15220 – Ortoño- Ames
  • Destinatarios/as: Persoas empadroadas en Ames de 4 anos en diante
  • Horario de atención ao público:
   • Escola de Música: 9:30 a 13:30 horas
Outros Datos: 
 • Funcións:
  • Fomentar desde a infancia o coñecemento e apreciación da música, iniciando aos nenos e nenas desde os 4 anos de idade, na súa aprendizaxe, procurando que a Escola funcione como un centro educativo-cultural no que se realicen actividades relacionadas co mundo musical e outras disciplinas non comprendidas directamente na docencia: concertos, audicións, conferencias, presentacións de discos, libros, etc.
  • Desenvolver unha ensinanza instrumental orientada tanto á práctica individual como á práctica de conxunto.
  • Proporcionar unha ensinanza musical complementaria á práctica instrumental.
  • Fomentar nos alumnos/as o interese pola participación en agrupacións vocais e instrumentais.
  • Organizar actuacións públicas e participar en actividades musicais de carácter afeccionado.
  •  Desenvolver unha oferta diversificada de educación musical, sen límite de idade. A difusión xeral da música e da danza en todas as súas formas e estilos co fin de crear en Ames  un clima artístico participativo e dinámico no cal se desenvolva e fomente a creatividade
  • Orientar e proporcionar unha formación máis profunda a aqueles alumnos que pola súa capacidade e interese teñan condicións e vontade de acceder ao centro de ensinanzas musicais e de danza regradas.
 • Disciplinas:
  • Música e movemento
   Este ámbito formativo está dirixido exclusivamente ao alumnado de idades comprendidas entre os 4 e os 6 anos (cumpridos no ano natural do inicio do curso escolar), co fin de atender, con tratamento pedagóxico específico, o descubrimento e desenvolvemento das capacidades  expresivas, musicais e motrices, que permitan posteriormente a elección de un instrumento e unha práctica gozosa e convincente de ambas actividades artísticas.
   A duración das clases será de unha hora dous días á semana con un máximo de 12 alumnos/as por grupo. O número mínimo de alumnado será de 4. Os alumnos/as agruparanse en función do ano de nacemento.
  • Práctica Instrumental /vocal
   De acordo cos obxectivos xerais da EMMA, o ensino dun instrumento deberá motivar e desenvolver a afección pola música como fenómeno artístico e medio de comunicación persoal así como ocuparse dos procesos que permitan o estímulo e desenvolvemento conxunto das destrezas técnicas e das capacidades expresivas necesarias para o cultivo da práctica interpretativa individual e en grupo.
   Dirixido a maiores de 7 anos (cumpridos no ano do inicio do curso escolar) sen límite de idade, impártense clases individuais de media hora á semana (30 minutos). Os instrumentos aos que poden optar son: piano, violín/viola, frauta traveseira, saxofón, percusión/batería e guitarra. Tamén impartiranse clases de canto moderno e realizaranse as combinacións de agrupacións musicais, compatibles coa práctica instrumental individualizada. As clases para agrupación organizaranse anualmente en función da dispoñibilidade horaria do profesorado, tendo unha duración estimada de 45 minutos.
   Nestas agrupacións poderán participar aqueles alumnos/as matriculados na escola, previa consulta co profesor/a correspondente, ou mediante proba de acceso.
   O desenvolvemento de todos os instrumentos dependerá do número de usuarios/as matriculados anualmente, establecido pola Concellaría de Cultura en función das necesidades de espazo, capacidade e sustentabilidade económica do servizo. Só se poderá escoller un instrumento por curso.
  • Formación musical complementaria á práctica instrumental
   Este ámbito ofrecerá aos alumnos maiores de 7 anos (cumpridos no ano do inicio do curso escolar) un ensino que permita profundizar no coñecemento da linguaxe e teoría musical así como no desenvolvemento da educación auditiva, ofrecendo unha aprendizaxe de solfexo necesario para o estudo do instrumento, desenvolvemento das capacidades vocais, rítmicas, auditivas e expresivas.
   Esta materia de Linguaxe musical, impártese en dúas franxas de idade distintas: por un lado Linguaxe Musical para nenos/as dende os 7 anos ata a adolescencia e, por outro lado, Linguaxe Musical para adultos.
   As sesións serán dunha hora semanal, con grupos de 12 alumnos/as como máximo e  4 alumnos/as como mínimo, dependendo das idades.

Novas do departamento

A Escola Municipal de Música de Ames vén de organizar nos últimos dous meses catro talleres musicais de carácter introdutivo, nos que a veciñanza amesá a partir dos 8 anos puido gozar dunha oferta variada de xéneros e disciplinas. Despois de celebrar obradoiros de beatbox, música tradicional e canto moderno, o ciclo remata este sábado 21 de maio cunha introdución á música afrocubana, na que aprender os instrumentos e os ritmos do son, o mambo ou o chachachá. Aínda quedan prazas para o taller, que terá lugar de 11:00 a 13:00 horas cun custe de 10 euros. Para participar, cómpre enviar esta ficha de inscrición a escolademusica@concellodeames.gal.

Hoxe, luns 15 de xuño, abre o prazo de renovación na Escola Municipal de Música de Ames para o alumnado que xa estivo matriculado neste curso. O prazo estará aberto ata o próximo 30 de xuño, e debido ás circunstancias xa coñecidas, a renovación realizarase preferiblemente a través da sede electrónica do concello. Pódese descargar o formulario de solicitude de renovación de praza ao pé desta nova.

Durante o último ano, e debido ás restricións marcadas pola Covid-19, o profesorado e alumnado da EMMA está a gravar diferentes vídeos para que a veciñanza amesá poida ver o aprendido durante o curso. Nesta caso gravaron varios vídeos de audicións feitas durante as últimas semanas. En ditas gravacións participaron os grupos de violín, canto e piano. Estas pezas pódense ver nesta lista de reprodución creada na canle de YouTube do Concello de Ames.

Dende a Concellaría Cultura infórmase que este ano, debido a pandemia derivada da Covid-19, as clases da Escola Municipal de Música aprázanse ao día 1 de outubro. Dito aprazamento está provocado polos traballos de acondicionamento das aulas da EMMA e pola elaboración dun protocolo para que o comezo e desenvolvemento da actividade na escola sexa o máis seguro posible, tanto para o alumnado coma as familias e o profesorado. Dende a Concellaría de Cultura tamén se informa de que proximamente se vai abrir un prazo de inscrición para alumnado novo que queira iniciar estudos na Escola de Música.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Cultura, informa de que este xoves, 1 de outubro, comezarán as clases individuais de instrumento e canto. Posteriormente, o día 13 de outubro volverán os rapaces e rapazas, así como persoas adultas, que acoden ás clases colectivas e de agrupacións. O obxectivo é facer unha volta ás clases o máis organizada e segura posible. Esta volta ás clases está vinculada a un protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19, para crear unha contorna saudable e segura mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben tomarse no inicio e no desenvolvemento do curso escolar 2020-2021.

Os alumnos e alumnas da Escola Municipal de Música de Ames (EMMA) ofrecerán do 11 ao 20 de xuño unha serie de audicións de violín, guitarra, piano e canto, no edificio multiusos de Aldea Nova. As audicións de fin de curso, que comezarán a diferentes horas, teñen como obxectivo que o alumnado da EMMA poida amosar as súas familias e amizades o traballo desenvolvido desde o inicio do curso.

A Escola Municipal de Música de Ames organizou para os meses de abril e maio catro obradoiros musicais de carácter introdutivo, destinados a persoas de máis de 8 anos e cunha oferta variada e diversa de xéneros e disciplinas. Deste xeito, no pasado mes de abril impartíronse dous obradoiros musicais de beatbox e música tradicional. Agora para o mes de maio hai outros dous obradoiros programados, para os que aínda quedan algunhas prazas libres. O sábado 7 de maio impartirase un obradoiro de canto moderno e o sábado 21 haberá un taller de música afrocubana. Os dous obradoiros realízanse en horario de 11:00 a 13:00 horas e teñen un custe de 10 euros. Para participar cómpre enviar esta ficha de inscrición a escolademusica@concellodeames.gal.

A Escola Municipal de Música de Ames abrirá o prazo de renovación de prazas para o curso 2020-2021 do 15 ao 30 de xuño.  Este primeiro prazo de inscrición está orientado, exclusivamente, ás alumnas e alumnos da Escola para a continuación dos seus estudos. Debido ás circunstancias xa coñecidas, a renovación realizarase preferiblemente a través da sede electrónica do concello. Pódese descargar o formulario de solicitude de renovación de praza ao pé desta nova.

O alumnado da Escola Municipal de Música de Ames gravou varias cancións de Nadal para felicitar o Nadal. Debido ás medidas de restrición pola Covid, este ano non se celebrou o tradicional concerto de Nadal. Por iso os profesores/as e alumnos/as da EMMA realizaron o pasado venres, 18 e decembro, unha gravación de diferentes temas de Nadal que comparten agora con toda veciñanza a través da canle de YouTube do Concello.

Durante as últimas semanas o alumnado da Escola Municipal de Música de Ames gravou seis vídeos. Na actividade participaron dous grupos de violín, con colaboracións de frautas, un de música e de movementos, o alumando de saxofón, de canto e de combos. As pezas poden ser vistas por toda a veciñanza a través da canle de YouTube do Concello. 

Eventos del departamento

Como parte da programación do mes das letras, o venres 20 de maio a Escola Municipal de Música de Ames, a EMMA, organiza un encontro coas escolas de música de Negreira e Brión na praza de Chavián, en Bertamiráns, a partir das 19:30 horas.

O alumnado da Escola Municipal de Música de Ames (EMMA) vai realizar o seu tradicional festival de Entroido, que terá lugar o próximo venres 25 de febreiro, na Casa da Cultura de Bertamiráns. O concerto incluirá dous pases, ás 19:00 e ás 20:30 horas, nas que haberá distintas actuacións individuais e grupais. Os convites poden retirarse dende este venres 18 de febreiro na Billeteira electrónica do Concello de Ames.

A Escola Municipal de Música de Ames organiza en abril e maio catro obradoiros musicais de carácter introdutivo, destinados a persoas de máis de 8 anos e cunha oferta variada e diversa de xéneros e disciplinas. O primeiro obradoiro deste ciclo será o de beatbox, que se desenvolverá o sábado 9 de abril, dirixido polo cantante e beatboxer Narci Rodríguez. As persoas interesadas en participar poden realizar a súa inscrición, enviando esta ficha de inscrición cuberta e asinada ao enderezo electrónico escolademusica@concellodeames.gal. Cun custe de 10 euros, os talleres desenvolveranse os sábados, nunha única sesión de 11:00 a 13:00 horas.

A Escola Municipal de Música de Ames organiza en abril e maio catro obradoiros musicais de carácter introdutivo, destinados a persoas de máis de 8 anos e cunha oferta variada e diversa de xéneros e disciplinas. Na primeira quincena de maio, o sábado 7, celebrarase o taller de canto moderno, impartido pola cantante profesional, vocal coach e directora da EMMA, Pilar Martínez. As persoas interesadas en participar poden realizar a súa inscrición, enviando esta ficha de inscrición cuberta e asinada ao enderezo electrónico escolademusica@concellodeames.gal. Cun custe de 10 euros, os talleres desenvolveranse os sábados, nunha única sesión de 11:00 a 13:00 horas.

A Escola Municipal de Música de Ames organiza en abril e maio catro obradoiros musicais de carácter introdutivo, destinados a persoas de máis de 8 anos e cunha oferta variada e diversa de xéneros e disciplinas. O sábado 21 de maio será a quenda da música afrocubana, cunha introdución aos ritmos desta cultura da man de Amaury Quintero, coach, percusionista profesional e docente na EMMA. As persoas interesadas en participar poden realizar a súa inscrición, enviando esta ficha de inscrición cuberta e asinada ao enderezo electrónico escolademusica@concellodeames.gal. Cun custe de 10 euros, os talleres desenvolveranse os sábados, nunha única sesión de 11:00 a 13:00 horas.

A Escola Municipal de Música de Ames organiza en abril e maio catro obradoiros musicais de carácter introdutivo, destinados a persoas de máis de 8 anos e cunha oferta variada e diversa de xéneros e disciplinas. O segundo curso do mes terá lugar o sábado 23 abril, nesta ocasión afondando na música tradicional galega e na percusión miúda con Ramón Dopico. As persoas interesadas en participar poden realizar a súa inscrición, enviando esta ficha de inscrición cuberta e asinada ao enderezo electrónico escolademusica@concellodeames.gal. Cun custe de 10 euros, os talleres desenvolveranse os sábados, nunha única sesión de 11:00 a 13:00 horas.