Pestanas principais

Departamento de urbanismo

  • Enderezo: Alcalde Lorenzo, nº 2, Bertamiráns.
  • Teléfono: 981 88 30 02
  • Horario de atención ao público:
    • De luns a venres, en horario das 9:00 ás 14:00 horas.
  •  Responsable municipal: Concellaría de Urbanismo
Outros Datos: 

Novas do departamento

O goberno municipal, a través de decreto de Alcaldía, vén de aprobar unha instrución para a continuación dos prazos administrativos nos procedementos urbanísticos de licenzas e comunicacións previas asociadas ao desenvolvemento de actividades permitidas no marco actual do estado de alarma, intervención e disciplina urbanística. Dita instrución é unha interpretación da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Esta disposición establece a suspensión de termos e interrupción de prazos na tramitación dos procedementos das entidades do sector público, e polo tanto, das administracións locais.

O Concello de Ames vén de asinar un convenio de colaboración con  ARECAFÉ (Alianza para a reciclaxe de cápsulas de café) co obxectivo de poder recoller de forma separada as cápsulas de café de calquera marca, tanto de aluminio como de plástico. Ames é o primeiro concello de Galicia en asinar este convenio e en implantar un sistema de recollida selectiva deste tipo de residuos. Preténdese facer unha correcta xestión destes materiais de plástico e aluminio para a súa reciclaxe.

Este mércores, 30 de setembro, realizouse unha xuntanza no salón de plenos da Casa do Concello, para avanzar na elaboración do regulamento de terrazas e elementos comerciais. Neste encontro participaron membros do Goberno municipal, representantes da Asociación de hostalería de Santiago de Compostela e comarca, representantes da hostalería de Bertamiráns e do Milladoiro, así como membros da Xuntanza de Empresarios de Ames. Tras un período para presentar achegas ao borrador do regulamento de terrazas e elementos comerciais, presentáronse 70 solicitudes de cambio, das cales o 60% foron aceptadas. Nesta xuntanza foron abordándose todas as solicitudes de cambio que se achegaron e explicando o motivo da súa aceptación ou denegación. Tanto os membros do Goberno municipal como os representantes do sector hostaleiro saíron satisfeitos da reunión.

O Concello de Ames vén de iniciar os trámites para a realización dun proxecto de humanización da avenida de Rosalía de Castro (N-550), no núcleo urbano do Milladoiro. Ditos traballos foron contratados á empresa INOR (Ingeniería del Noroeste) de Santiago de Compostela. Esta empresa foi a que presentou a mellor oferta económica entre as tres propostas solicitadas pola Concellaría de Urbanismo no pasado mes de decembro.

A xerente de Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., Beatriz Sestayo, a pedimento do alcalde de Ames, José Miñones, desprazouse esta mañá á Bertamiráns para manter un encontro co rexedor e coa concelleira de Promoción Económica e Emprego, Ana Belén Paz, no que tamén participou o responsable comercial de SEA, José Rey. O Concello vai poñer en marcha o Plan estratéxico empresarial 20-30, que realizará un estudio preliminar sobre a situación preexistente, realizando a continuación unha análise cuantitativa do tecido empresarial-comercial, de cara a rematar coas propostas de ámbitos industriais e empresariais a delimitar dentro do municipio.

O Concello de Ames acaba de contratar os traballos para levar a cabo unha nova modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal de cara a regularizar a situación actual da parcela que se sitúa no aparcamento da Telleira entre as rúas Lodeiro e Cómaro. A Concellaría de Urbanismo busca a reordenación deste espazo de equipamentos, espazos libres e viario públicos na xa desenvolvida URO B4-11 en confluencia co ámbito APE B4-03. Nesta parcela actualmente existe unha edificación en desuso cun mal estado de conservación, ao igual que unha pequena zona verde que se atopan fóra de ordenación non sendo posible ningún tipo de actuación urbanística, ben sexa de rehabilitación ou derribo. Ademais neste entorno atópase un hórreo que é necesario inscribir para a súa regulación.

Este luns, 18 de maio, a Consellería de Infraestruturas mantivo unha xuntanza por videoconferencia cos responsables do equipo director das obras de construción do centro de saúde de Milladoiro. A dita xuntanza non se invitou a ningún representante do Concello de Ames, nin do grupo de goberno nin técnico municipal, de cara a poder expoñer o punto de vista da Administración local. Para o goberno de Ames “é unha mostra máis de deslealdade institucional á que nos ten acostumada a Xunta de Galicia”.

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Mobilidade, vén de presentar ante a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, da Xunta de Galicia, alegacións ao proxecto de explotación de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estradas. As alegacións presentadas céntranse en seis liñas de transporte: ruta da rúa da Rosa - Bertamiráns – A Gándara; ruta da rúa da Rosa – Ameneiro – Casalonga – Firmistáns; ruta da rúa da Rosa – O Milladoiro; ruta polígono Novo Milladoiro – Bertamiráns; e ruta da rotonda de As Viñas - rúa da Rosa. Ademais, proponse para as fins de semana, a creación dunha liña nocturna con parada segura que sexa circular Bertamiráns – O Milladoiro – rúa da Rosa, comezando ás 23:30h con dúas frecuencias de primeira hora e dúas de volta ás 3:00 e 4:00 horas.

Dende o pasado 12 de decembro de 2018 os vehículos pesados teñen prohibido circular pola avenida de Rosalía de Castro que cruza a localidade do Milladoiro. Ademais, neste mes de febreiro cúmprense dous anos da colocación de sinais na AG-56 e no corredor AC-522 que proporcionan información sobre a ruta alternativa de circulación para non atravesar O Milladoiro. Deste xeito, durante estes dous anos, que leva vixente o desvío de tráfico pesado pola avenida de Rosalía de Catro, eliminouse o paso de preto de 200.000 camións, unha media de 280 camións ao día. Isto permitiu reducir o ruído que soporta a veciñanza así como as emisións de CO2 e polo tanto a contaminación no núcleo urbano desta localidade.

O departamento de Urbanismo do Concello de Ames vén de emitir informe favorable ao documento de estudio de detalle das parcelas R4-R5 do APE PB7-04 “Rego dos Pasos Sur II”, unha vez subsanada a documentación requirida desde o Concello o pasado 30 de agosto de 2019. A aprobación deste expediente permitirá seguir coa tramitación para o desenvolvemento de novas edificacións xunto ao paseo fluvial e o desenvolvemento dunha zona en expansión na localidade de Bertamiráns.