Pestanas principais

> Pleno Ordinario

Xoves, 30 setembro, 2021
20.30 h

 

 

ORDE DO DÍA:

 

A) PARA DAR CONTA:

 

Punto primeiro. Dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria.

 

B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:

 

Punto segundo. Aprobación, se procede, de actas anteriores (acta da sesión ordinaria do 02.09.2021).

 

Punto terceiro. Constitución formal do Consello Sectorial de nenos e nenas do Concello de Ames.

 

Punto cuarto. Restablecemento do equilibrio económico do contrato de concesión do Centro Deportivo Municipal A Telleira (Ames).

 

Punto quinto. Resolución do expediente de investigación patrimonial camiño en Oca (Ames).

 

Punto sexto.PlanPOS adicional 2/2021. Camiño en Barouta e outros.

 

 

 

C) MOCIÓNS:

 

D) PARA CONTROL DO GOBERNO:

 

Punto sétimo. Rogos e preguntas.