Pestanas principais

Listaxe cos resultados do sorteo de prazas da Escola Municipal de Música de Ames feito o mércores 12 de xuño de 2019

Xoves, 13 xuño, 2019
O Concello de Ames informa sobre o resultados do sorteo de prazas da Escola Municipal de Música de Ames feito o mércores, 12 de xuño, ás 20:30 horas. Debido a Lei de Protección de Datos non se poden publicar datos de carácter persoal nesta lista, pero pódese comprobar se unha rapaza ou rapaz está admitido a través do número de rexistro que figura nesta lista e na copia do impreso de inscrición de cada usuaria/o.

Non foi preciso facer sorteo para os grupos de Música e Movemento de anos de nacemento do 2014 e 2015. Primeiro fíxose o sorteo de prazas de Música de Movemento do ano de nacemento do 2013.

Despois sorteouse a orde na que se ían a sortear os instrumentos, quedando do seguinte xeito:
1.-Piano.
2.-Guitarra/baixo.
3.-Frauta traveseira.
4.-Violín/viola.
5.-Saxofón.
6.-Canto.
7.-Batería/Percusión.

Desde a Escola de Música estanse poñéndonos en contacto coas persoas que obtiveron praza, para que formalicen a matrícula. Terán de prazo ata o 21 de xuño. No caso dos usuarios/as de instrumentos elixirán o seu horario segundo a orde na que saíron no sorteo. As persoas que non obtiveron praza quedarán en lista de agarda, para cubrir posibles baixas que se produzan durante o curso 2019/2020.