Pestanas principais

DATOS OFICIAIS COVID-19: 78 casos activos no concello de Ames

Luns, 4 xaneiro, 2021
O Concello informa de que o número de casos de COVID-19 no municipio de Ames, segundo se traslada a información dende a Consellería de Sanidade a 4 de xaneiro de 2021, é de 78 casos activos.
É preciso destacar que a información de domicilio basease no que consta dado de alta na base de datos da Tarxeta sanitaria do cidadán. Os datos son os recollidos nos sistemas de información da Consellería de Sanidade.

Para as persoas que proveñan de outras Comunidades Autónomas ou de outros países que non sexan residentes en Galicia e, polo tanto, non teñan a posibilidade de acudir a seu médico de cabeceira, dende o Servizo Galego de Saúde implantouse un procedemento que simplifica calquera trámite administrativo e permite que esa persoa con sintomatoloxía poda ser avaliada de un modo áxil por nosos profesionais e podan tomar a decisión sobre proba diagnóstica, ou tratamento no seu caso, que consideren axeitada.

Este procedemento lévase a cabo a través dun teléfono, o 881 00 20 21, dende o que se xestiona o procedemento e habilítase a consulta cun profesional para a avaliación dos síntomas de dita persoa.