Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio O Concello Retribucións do...


Retribucións do goberno e do persoal de confianza

 ASIGNACIÓN DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS

En sesión plenaria do 10 de xullo de 2015 adoptouse acordo sobre o Réxime de dedicacións exclusivas e parciais, co detalle que a continuación se indica:

  • Alcalde (dedicación exclusiva): 49.716,66 euros brutos anuais.
  • Primeira tenente de alcalde (dedicación exclusiva): 37.287,50 eurosbrutos anuais.
  • Segundo tenente de alcalde (dedicación exclusiva): 37.287,50 euros brutos anuais.
  • Terceiro tenente de alcalde (dedicación exclusiva): 37.287,50 euros brutos anuais.
  • Concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (dedicación parcial): 27.344,16 eurosbrutos anuais.
  • Concelleira de Participación e Atención Veciñal e Promoción Económica (dedicación parcial): 27.344,16 euros brutos anuais.
  • Concelleira de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (dedicación parcial): 27.344,16 euros brutos anuais.

NOMEAMENTO DE PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA

Tralas eleccións municipais do 24 de maio de 2015, aprobouse no Pleno de organización da corporación local celebrado o día 10 de xullo á creación de dous postos de traballo de persoal eventual de confianza co seguinte detalle:

Administrativa de gabinete de alcaldía:

Número de postos: 1 persoa.

Xornada laboral: a ordinaria do resto do persoal municipal, sen prexuízo da súa especial dispoñibilidade segundo as necesidades de alcaldía.

Retribución: 26.018,86 euros brutos anuais.

Auxiliar administrativa:

Número de postos: 1 persoa.

Xornada laboral: a ordinaria do resto do persoal municipal sen prexuízo da súa especial dispoñibilidade segundo as necesidades do goberno.

Retribución: 19. 498,36 euros brutos anuais.

Este acordo plenario faise público para xeral coñecemento.

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925