Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio O Concello Comisións informativas


Comisións informativas

O goberno municipal propuxo crear as Comisións informativas permanentes que a continuación se indican:

- Comisión informativa permanente de Educación, Cultura, Patrimonio, Deporte, Voluntariado e Participación Veciñal.

-José Manuel Miñones Conde
-Genma Otero Uhía
-David Santomil Mosquera
-Roberto José Martínez Viaño
-María González Gómez
-Roberto Amarelle
-Francisco Javier López Suárez

- Comisión informativa permanente de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas, Parques e Xardíns, Transporte, Mobilidade e Medio Ambiente.

-José Manuel Miñones Conde
-David Santomil Mosquera
-Francisco Javier García Guldrís
-Mª Jesús Boo Feijóo
-Francisco Javier Olmo Olmo
-Ramón García Argibay
-Francisco Javier López Suárez

- Comisión informativa permanente de Persoal, Servizos, Reforma Administrativa, Comunicación, Transparencia e Seguridade Cidadá.

-José Manuel Miñones Conde
-David Santomil Mosquera
-Silvia Dapena Liñares
-Xaime Subiela Pérez
-Alberto Piñeiro Rodríguez
-María González Gómez
-Francisco Javier López Suárez

- Comisión informativa permanente de Servizos Sociais, Emprego, Sanidade, igualdade e Mocidade.

-José Manuel Miñones Conde
-Isabel Vaquero Quintela
-Silvia Dapena Liñares
-Pilar Candocia Pita
-María Oliva Agra Costoya
-María Dolores Fernández Álvarez
-Francisco Javier López Suárez

- Comisión informativa permanente de Economía e Facenda, Promoción Económica, Comercio e Especial de Contas.

-José Manuel Miñones Conde
-Genma Otero Uhía
-Isabel Vaquero Quintela
-Xaime Subiela Pérez
-Alberto Piñeiro Rodríguez
-María Dolores Fernández Álvarez
-Francisco Javier López Suárez

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925