Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio O Concello Concellarías Concellaría de...


Concellaría de Economía e Facenda

Concelleira responsable: Genma Otero Uhia

Comprende as áreas de elaboración e xestión orzamentaria, tributos, tesourería, Patrimonio municipal e Contratación.

Formación:
- Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais (C.Empresariais, especialidade Finanzas) pola Universidade de Santiago de Compostela (U.S.C).
-Funcionaria de carreira da Administración da Xunta de Galicia, Corpo Auxiliar Administrativo (Grupo C2)
- Funcionaria de carreira da Administración da Xunta de Galicia, Corpo Administrativo (Grupo C1)

Cursos de formación nas áreas:
- Curso de Aptitude Pedagóxica (CAP)
- Cursos de Perfeccionamento, Medio e Superior de Linguaxe Administrativa Galega
- Cursos de Perfeccionamento de Xefatura de Negociado e de Sección 
- Cursos varios: Procedemento administrativo, Contratación Administrativa, Aplicacións e ferramentas informáticas, Xestión Orzamentaria, Prevención Riscos, Información e atención ao Cidadán, Estatuto Básico Empregado Público...

Experiencia profesional 
- Centro Especial de Emprego –Departamento de Administración
- Funcionaria de carreira da Xunta de Galicia. Departamentos e Postos
- Consellería de Economía e Facenda
Destinos: Instituto Galego Estatística e Intervención Xeral CCAA-Intervención Delegada C. Medio Ambiente
Postos: Base e Xefa de negociado
- Consellería do Medio Rural:
Destinos: Secretaría Xeral, Subdirección Xeral de Contratación e Coordinación Orzamentaria, Subdirección Xeral Persoal e Coordinación Administrativa, Secretaría Xeral Técnica (Vicesecretaría Xeral)
Postos: Xefa de grupo, Xefa de Negociado e Xefa de Sección

Situación actual 
Funcionaria da Administración Autonómica declarada en situación de SERVIZOS ESPECIAIS pola Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galicia, con efectos desde o 15 de xullo de 2015, por ser nomeada en réxime de dedicación exclusiva Concelleira no Concello de Ames.

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925