Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Relaciónate Avisos Aprobación...


Aprobación inicial do Orzamento Xeral do Concello de Ames para o 2017

[20-04-2017] O Pleno do Concello de Ames, en sesión de data 18 de abril de 2017, aprobou inicialmente o Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2017. Segundo o previsto no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese a exposición pública este acordo inicial, a efectos de presentación de reclamacións e suxestións perante o Pleno, por un prazo de quince días hábiles a contar dende a data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia (20/04/2017). Se non se producen alegacións entenderase aprobado con carácter definitivo. Premendo na ligazón que está ao pé deste anuncio poderán descargar unha carpeta que contén todos os documentos relativos ao orzamento de 2017.

Documentación relativa ao orzamento xeral do Concello de Ames para o 2017

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925