Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Áreas Servizos sociais e...


Servizos sociais e muller

O Concello, como a administración máis achegada aos cidadáns, ten a responsabilidade de ofrecer información e orientación sobre os programas e recursos sociais públicos e privados tendentes a favorecer a integración e a mellorar a calidade de vida das persoas en situación de desvantaxe social.

Ancián paseando un bebé polo parque Ten competencia sobre os servizos de atención primaria de cara a previr a marxinación social daqueles con dificultades económicas e dependencia persoal. Dende os servizos sociais desenvólvense os programas de información, orientación e asesoramento; de apoio familiar; de inserción social; de convivencia alternativa e tamén de animación, prevención e cooperación social. Realiza accións destinadas a colectivos con especificidades propias como emigrantes retornados, desempregados, xuventude ou terceira idade, entre outros. Dispón, ademais, de dous gabinetes de profesionais en materias de sicoloxía e lexislación que traballan, de forma coordinada, cos servizos sociais municipais.

Servizos sociais de atención primaria
Os servizos sociais de atención primaria son aqueles que teñen por obxecto promover o desenvolvemento do benestar social básico de todos os cidadáns mediante o fomento da acción social.

Gabinete de sicoloxía
O servizo prestado polo gabinete de sicoloxía está orientado a aquelas persoas que atravesan un momento difícil da súa vida ou que se enfrontan a un problema que require análise, asesoría e, ás veces, compaña, complicidade e apoio dun especialista.

Gabinete xurídico
O gabinete xurídico ofrece información, asesoramento e xestión en materias como rupturas matrimoniais, parellas de feito, malos tratos, abusos sexuais, pensións ou reclamacións administrativas.

Oficina do Voluntariado
A Oficina do Voluntariado organiza as campañas de recollida de roupa, alimentos e xoguetes; realiza o acompañamento de persoas discapacitadas e presta, entre outras actividades, un servizo de apoio escolar.

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925