Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Ames dixital Oficina Virtual...


Acceso á Oficina Virtual Tributaria

ACCESO MEDIANTE CERTIFICADO DIXITAL OU E-DNI:

Dende o 1 de febreiro de 2013 a Deputación Provincial da Coruñaé a encargada da xestión e recadación dos seguintes recursos locais do Concello de Ames:
  • Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana ou rústica.
  • Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
  • Imposto sobre actividades económicas.
  • Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas.
  • Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
  • Taxa de postos e barracas.
  • Sancións de tráfico locais.

Para calquera xestión on-line sobre os conceptos detallados anteriormente debe entrar na oficina virtual da Deputación.
Para elo tan só ten que premer nesta ligazón. Logotipo Deputación da Coruña
Se os conceptos que quere xestionar de xeito on-line son os seguintes:
  • Taxas ou prezos públicos municipais (servizos urbanísticos, comedores, bos días cole, axuda no fogar, escolas deportivas, escola de verán, escola de música, obradoiros, psicomotricidade, tardes divertidas etc.).
  • Taxa pola licencia de apertura de establecementos.
  • Imposto sobre construcións e obras.
Debe acceder á oficina virtual municipal do Concello de Ames.
Para elo tan só ten que premer nesta ligazónACCESO SEN CERTIFICADO DIXITAL OU E-DNI:


Se vostede é cliente de Abanca pode acceder os servizos anteriores a través da web da entidade financeira utilizando a súa conta de usuario.
Para elo tan só ten que premer nesta ligazón.

Logotipo NCG Banco

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925